گوستاو کلیمت (به انگلیسی: Gustav Klimt) یک نقاش نمادگرای اتریشی و یکی از برجسته‌ترین اعضای آرت نوو وین (Vienna Secession) بود. کارهای برتر او عبارتند از نقاشی، نقاشی‌های دیوارنما، انگاره (sketch) و کارهای هنری دیگر که بسیاری از آنها در نگارخانه Vienna Secession نمایش داده می‌شوند. موضوع و سبک اصلی نقاشی‌های کلیمت اندام برهنه زنان بود.

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نتایج 1 - 4 of 4

گوستاو کلیمت

ak (2)

AK 02

اثر گوستاو کلیمت / شاسی 50*50 سه سانتی

جزئیات محصول

ak (3)

AK 03

اثر گوستاو کلیمت / شاسی 40*30 سه سانتی

جزئیات محصول

ak (6)

AK 06

اثر گوستاو کلیمت / شاسی 40*30 سه سانتی

جزئیات محصول

ak (1)

AK 01

اثر گوستاو کلیمت / شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول