پابلو روئیز پیکاسو (به اسپانیایی: Pablo Ruiz Picasso) نقاش، طراح صحنه، پیکرتراش، گراورساز و سرامیک کار اسپانیایی و یکی از برترین و تاثیرگذارترین هنرمندان سده ۲۰ میلادی بود. او به همراه ژرژ براک، نقاش و پیکرتراش فرانسوی، سبک کوبیسم را پدید آورد. از جمله آثار مشهور او می توان به دوشیزگان آوینیون و گرنیکا اشاره کرد. پیکاسو بیشتر عمر خود را در فرانسه به سر برد.

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نتایج 1 - 13 of 13

پابلو پیکاسو

ai (1)

Ai 01

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (2)

Ai 02

زنی در صندلی راحتی اثر پابلو پبکاسو...

جزئیات محصول

ai (3)

Ai 03

دخترس در حال طراحی اثر پابلو پبکاسو...

جزئیات محصول

ai (4)

Ai 04

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 40*30 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (5)

Ai 05

ظرف میوه اثر پابلو پبکاسو / شاسی...

جزئیات محصول

ai (6)

Ai 06

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (7)

Ai 07

بوسه اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ai (8)

Ai 08

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (9)

Ai 09

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*50 سه سانتی

جزئیات محصول

Ai 11

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (12)

Ai 12

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 40*60 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (13)

Ai 13

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 60*40 سه سانتی

جزئیات محصول

ai (14)

Ai 14

اثر پابلو پبکاسو / شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول