وَنسان وَن گوگ (۳۰ مارس ۱۸۵۳ - ۲۹ ژوئیه ۱۸۹۰) یک نقاش نامدار هلندی بود. هرچند او در زمان حیاتش در گمنامی به سر می‌برد و در تمام طول عمر خود تنها یک تابلو یعنی تاکستان سرخ را فروخت، اما اکنون به عنوان یکی از تاثیرگذارترین نقاشان پست امپرسیونیسم شناخته می‌شود.

ون گوگ شیفته نقاشی از مردم طبقهٔ کارگر مانند تابلوی سیب‌زمینی‌خورها، کافه‌های شبانه مانند تراس کافه در شب، مناظر طبیعی فرانسه، گل‌های آفتابگردان، شب‌های پرستاره و خودنگاره بود. وی در اواخر عمر به شدت از بیماری روانی و فشار روحی رنج می‌برد و به اعتقاد اکثریت همین موضوع به خودکشی او منجر شد.

تولید کننده:
انتخاب تولید کننده
نتایج 1 - 23 of 23

ونسان ون گوگ

av (1)

AV 01

شب پرستاره اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (2)

AV 02

بستر گل اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (3)

AV 03

گندمزار اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (4)

AV 04

شب پرستاره یر فراز رود رون اثر ونسان...

جزئیات محصول

av (5)

AV 05

اتاق استراحت اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (6)

AV 06

خانه سفید اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (7)

AV 07

مزرعه زیتون اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (10)

AV 10

اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (9)

AV 09

درختان زیتون اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (8)

AV 08

فصل درو اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (11)

AV 11

پله های روستایی اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (12)

AV 12

خانه سفید اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 30*40/

جزئیات محصول

av (13)

AV 13

اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (14)

AV 14

اولین گام اثر ونسان ونگوگ/ شاسی 50*70/

جزئیات محصول

av (15)

AV 15

طلوع آفتاب در مزرعه گندم اثر ونسان...

جزئیات محصول

av (16)

AV 16

آسیب قدیمی اثر ونسان ونگوگ/ شاسی سه...

جزئیات محصول

av (17)

AV 17

گل آفتابگردان اثر ونسان ونگوگ/ شاسی سه...

جزئیات محصول

av (18)

AV 19

زنبق های آمستردام اثر ونسان ونگوگ/...

جزئیات محصول

av (19)

AV 19

پناهگاه درختان اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (20)

AV 20

اثر ونسان ونگوگ/ شاسی سه سانتی 60*40/

جزئیات محصول

av (21)

AV 21

راهرو اثر ونسان ونگوگ/ شاسی سه سانتی...

جزئیات محصول

av (22)

AV 22

ستاره باران کاج اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول

av (23)

AV 23

کافه تریا در شب اثر ونسان ونگوگ/ شاسی...

جزئیات محصول