واسیلی واسیلیویچ کاندینسکی (۱۶ دسامبر ۱۸۶۶ - ۱۳ دسامبر ۱۹۴۴) یک نقاش و نظریه‌پرداز هنری روس بود. وی از آن‌جا که اولین نقاشی‌های مدرن اِنتزاعی را خلق کرده‌است، یکی از معروفترین و اثرگذارترین هنرمندان قرن بیستم به‌شمار می‌آید.

 

نتایج 1 - 15 of 15

واسیلی کاندینسکی

ad (1)

AD 01

دایره ها اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی...

جزئیات محصول

ad (3)

AD 03

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (4)

AD 04

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (2)

AD 02

نقطه سیاه اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی...

جزئیات محصول

ad (5)

AD 05

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (6)

AD 06

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (7)4

AD 07

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (8)3

AD 08

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (9)

AD 09

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (10)

AD 10

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (11)

AD 11

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (12)

AD 12

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

ad (13)

AD 13

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 60*40 سه...

جزئیات محصول

ad (16)

AD 16

اثر واسیلی کاندینسکی / شاسی 50*70 سه...

جزئیات محصول

th-(33)

TH 33

شاسی 50*70 سه سانتی

جزئیات محصول